Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych podanych w procesie zamówienia w ramach serwisu WWW.polkolonie-warszawa.pl jest Simon says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz z siedzibą przy ul. Małcużyńskiego 5 02-793 Warszawa w Warszawie, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9512468389, REGON 381124066.

2 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji składanego przez klienta zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) realizacji płatności dokonywanych przez klienta w ramach zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
d) tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania usług oraz serwisu, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) tworzenia kopii i przechowywania danych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
f) podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb klientów, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej Administratora, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
g) badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
h) realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
i) oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
j) realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
k) realizacji praw konsumenta – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
l) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, m) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  1. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi: IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, udostępniające kanały płatności w ramach dokonywanych transakcji, a także organom administracji publicznej w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. w celach marketingowych, profilowania, analizy lub archiwalnych do czasu wniesienia sprzeciwu cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane przetwarzane w celach reklamacji do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.
  3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
  5. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
  6. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: redakcja@polkolonie-warszawa.pllub przesyłając żądanie na adres siedziby.